Mạc Đĩnh Chi Reunion

 

1) Giai Phẩm Tình Yêu Nhạc và Thơ: Jimmy Dieu – Ca Sĩ Đức Phú \

2) Thu Sang Gió Thoảng Hương Yêu (Argentina Tango) – Nhạc và Thơ: Jimmy Dieu – Ca Sĩ: Ngọc Bích & Thúy An

3) Hương Xuân - Nhạc và Thơ: Jimmy Dieu – Ca Sĩ: Thùy Dương

4) Thu Sang Gió Thoảng Hương Yêu – Nhạc và Thơ: Jimmy Dieu – Ca Sĩ: Đức Phú & Thùy Dương

5) Trái Tim Rộn Ràng  Nhạc: Minh Tuấn – Lời: Jimmy Dieu - Ca Sĩ Đức Phú

6) Mạc Đĩnh Chi Hoài Khúc; Nhạc: Minh Tuấn – Lời: Jimmy Dieu - Ca Sĩ Đức Phú & Thùy Dương

7) Duyên Tình Ngất Ngây - Nhạc: Minh Tuấn – Lời: Jimmy Dieu - Ca Sĩ Hạnh Nguyên

8) Không Có Em - Nhạc minh Tuấn – Lời Quách Xuân Sơn – Ca Sĩ: Xuân Phú

9) Trả - Nhạc Minh Tuấn – Thơ Nhược Thu – Ca Sĩ: Quang Minh

10) Em Sài Gòn  Nhạc và lời: Minh Tuấn & Phan Nguyên – Ca Sĩ Quang Minh

 

 

 

 

Đặc San Xuân
Canh Dần 2010

MacDinhChiReunion.net