70 Năm Tình Ca Việt Nam-PB

 

PHẦN B ( 20 BÀI )
Phần 31: Y Vân

Phần 32: Anh Bằng
Phần 33: Minh Kỳ
Phần 34: Lê Dinh

Phần 35: Phạm Mạnh Cương, Phạm Trọng Cầu
Phần 36: Lam Phương

Phần 37: Trúc Phương
Phần 38: Huỳnh Anh

Phần 39: Khánh Băng
Phần 40: Duy Khánh
Phần 41: Mạnh Phát

Phần 42: Nhật Trường
Phần 43: Hoài Linh

Phần 44: Song Ngọc
Phần 45: Nhật Ngân, Thanh Sơn
Phần 46: Nguyễn Ánh 9
Phần 47: Đỗ Lễ, Bảo Thu
Phần 48: Hoài An, Nguyễn Vũ
Phần 49: Trường Hải, Dzũng Chinh, Hàn Châu